Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego
Sztandar
Sztandary, godła i barwy pełniły od zarania dziejów wielką i odpowiedzialną rolę w wojsku polskim. Początkowo były znakami rozpoznawczymi oddziałów i ułatwiały dowodzenie na polu bitwy, z czasem stały się symbolami patriotyzmu, wierności służby Ojczyźnie, honoru żołnierza oraz świadectwem istnienia i trwania oddziału. Emocje z nimi związane potęgowały się zwłaszcza w okresach wojen i walk oraz utraty niezależnego bytu państwowego. Wtedy stawały się wartością ogólnonarodową. 2 Korpus Zmechanizowany otrzymał swój sztandar po 4 latach funkcjonowania, natomiast jego kontynuator COLąd-DKL oczekiwało na tę uroczystą chwilę zaledwie 10 miesięcy.

 

W dniu 16 maja 2015 roku Centrum Operacji Lądowych-Dowództwo Komponentu Lądowego im. gen. broni Władysława Andersa otrzymało nowy sztandar, który zaprojektował ppłk rez. Zenon Ilnicki z Sekcji Komunikacji Społecznej, a na ręce gen. bryg. dr. Cezarego Podlasińskiego w imieniu prezydenta RP przekazał go dr Janusz Włosowicz, zastępca szefa BBN.

 
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych