Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego
Aktualności
Uroczyste rozpoczęcie ćwiczenia pod kryptonimem ANAKONDA-18, połączone z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w COLąd-DKL
07.11.2018
W dniu 06.11.2018 r. w Centrum Operacji Lądowych - Dowództwie Komponentu Lądowego (COLąd-DKL) odbył się uroczysty apel z okazji rozpoczęcia ćwiczenia pod kryptonimem ANAKONDA-18, połączony z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.


 

Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu Hymnu RP Dowódca Centrum gen. bryg. dr Sławomir Kowalski powitał żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej COląd-DKL i 5 Batalionu Dowodzenia. W przemówieniu Dowódca odniósł się do 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości: „Stajemy dzisiaj na apelu na kilka dni przed najważniejszym świętem państwowym - Narodowym Świętem Niepodległości obchodzonym dla upamiętnienia odrodzenia się Polski po 123 latach niewoli w dniu 11 listopada 1918 roku. W historii naszej Ojczyzny było wiele wielkich i dramatycznych wydarzeń, tragicznych i przełomowych, decydujących o losach narodu i kraju. Budowały one legendę polskiego Oręża. Data 11 listopada 1918 r. jest jedną z najważniejszych, symbolicznych dat w naszej historii. Tego dnia Rzeczypospolita powtórnie pojawiła się na mapach Europy. Marzenia Polaków urodzonych i wychowywanych pod zaborami w końcu się ziściły. Polska znowu była wolna i niepodległa. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Przy tej szczególnej rocznicy nie sposób nie odwołać się do rodowodu Wojska Polskiego, w tym naszego Dowództwa. W dniu 11 listopada 1918 roku, po przejęciu zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi przez Józefa Piłsudskiego przystąpiono do tworzenia, a następnie rozbudowy polskiego wojska. Zapoczątkowano proces formowania centralnych i terenowych organów wojskowych. Tu, w Krakowie sformowano Dowództwo Okręgu Generalnego Kraków przemianowane później w Dowództwo Okręgu Korpusu Nr V, których tradycje kultywujemy my, jak również poprzednie dowództwa, które stacjonowały tu przy Rakowickiej: Dowództwo Krakowskiego Okręgu Wojskowego, Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego i 2 Korpusu Zmechanizowanego. Dziś wracamy pamięcią do naszych poprzedników, którzy przyczynili się do kształtowania granic niepodległej Polski po I wojnie światowej. Jest to doskonała okazja aby oddać hołd tym, którzy kontynuowali te tradycje przez ostatnie lata. Musimy pamiętać o tym, że świadomość historyczna i tożsamość narodowa pozostają jednymi z ważniejszych czynników warunkujących właściwe funkcjonowanie armii demokratycznego państwa. Nie należy również zapominać o chlubnym dziedzictwie Wojska Polskiego i dążyć do zachowania tradycji orężnych i świadomości historycznej, która stanowi jeden z elementów tożsamości patriotycznej. Święto Niepodległości jest okazją do podsumowania nie tylko tradycji, ale Państwa codziennej, sumiennej służby i pracy. Rok 2018 jest dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej ważnym rokiem szkoleniowym. Pozostajemy w trakcie intensywnych przygotowań do dyżuru polskiego dowództwa operacji UE w II połowie 2019 roku, gdzie odpowiedzialność za dowodzenie operacją będzie w gestii Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego. Rok 2018 to również czas intensywnych przygotowań do najważniejszego wydarzenia szkoleniowego Sił Zbrojnych RP w 2018 roku – ćwiczenia pk. ANAKONDA-18, którego II etap rozpoczniemy już dziś. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości wszystkim żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego gorąco dziękuję za codzienną służbę i pracę, za dyspozycyjność i wysokie kwalifikacje. Serdeczne życzenia kieruję również w stronę żołnierzy przybyłych do nas z innych jednostek wojskowych celem wzięcia udziału w ćwiczeniu ANAKONDA-18. Jestem przekonany, że Państwa profesjonalizm i determinacja przyczynią się do rzetelnego wykonywania stojących przed Wami zadań, a wysiłek zostanie doceniony”. Uroczysty apel był także okazja do wręczenia aktów wyznaczenia na nowe stanowiska służbowe, mianowania na wyższy stopień wojskowy, medali i wyróżnień. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów i Orkiestry Wojskowej z Krakowa.

Tekst: kpt. Krzysztof Rybicki
Zdjęcia: Jolanta Garczyńska
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych