Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego
Kontakt
CENTRUM OPERACJI LĄDOWYCH
- DOWÓDZTWO KOMPONENTU LĄDOWEGO

im. gen. broni Władysława Andersa 
ul. Rakowicka 29, 30-901 Kraków 50
 
W sprawach skarg i wniosków Dowódca COLąd-DKL
przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 15.30-16.30, a gdy dzień ten jest wolnym od pracy, w najbliższym dniu roboczym, po uprzednim uzgodnieniu z Sekretariatem COLąd-DKL (tel. +48 261 133 510, +48 261 133 509).

Oficer dyżurny
tel. +48 261 133 484
+ 48 261 133 485

Sekretariat
tel. +48 261 133 509
fax. +48 261 133 403

Sekcja Komunikacji Społecznej
tel. +48 261 133 520

e-mail: coladdkl@ron.mil.pl
 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
  tel. +48 261 133 514

 
 
e-mail: coldkl.iod@ron.mil.pl

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych