Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego
Dowódca COLąd-DKL

 

generał brygady doktor Sławomir Kowalski

 

jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.

 

Służbę zawodową rozpoczął w 1984 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, gdzie służył kolejno na stanowiskach: dowódca plutonu, dowódca baterii oraz starszy instruktor. W latach 1989-1990 był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej na kierunku dowódczo-sztabowym. Po ukończeniu studiów został wykładowcą katedry taktyki w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciw lotniczej w Koszalinie. Od 1996 roku związany był z 3. pułkiem przeciwlotniczym w Szczecinie, gdzie pełnił służbę na stanowisku szefa sztabu – zastępcy dowódcy a następnie zastępcy dowódcy pułku. W 2002 roku został dowódcą 3 pułku przeciwlotniczego. W latach 2005-2007 pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Lądowych na stanowisku zastępcy szefa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych. Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w AON w 2009 roku został szefem Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych. W 2011 roku objął obowiązki dowódcy 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Dwa lata później, decyzją Ministra Obrony Narodowej wyznaczony został na dowódcę 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. W 2013 roku otrzymał nominację na stopień generała brygady. 3 sierpnia 2015 roku objął obowiązki Zastępcy Dowódcy Centrum Operacji Lądowych,a w dniu 18 listopada 2016 roku został Inspektorem Rodzajów Wojsk w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

3 lipca 2017 został wyznaczony na dowódcę Centrum Operacji Lądowych - Dowódcę Komponentu Lądowego.

 

Pan Generał był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, w tym między innymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką tytułu honorowego – II stopnia oraz Odznaką Honorową Wojsk Lądowych.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych